A bor-webshop szabályzata

Szállítási határidő

A pontos szállítási feltételekről Szolgáltató (Salánki Családi Borpince és Borgazdaság Kft.) minden megrendelés esetén telefonon egyeztet a Megrendelővel . Az átlagos szállítási határidő 5 munkanap, de legkésőbb a megrendelés beérkezését követő 30 nap (jogszabály szerint 30 nap). Ha Szolgáltató a megrendelést a megadott határidőn belül nem teljesíti, akkor - előre történő fizetés esetén - a vásárló által megfizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszafizeti.

Szállítási költségek

A szállítás díját alapvetően a megrendelt borok súlya határozza meg:

1-2 db 0,75 literes palack szállítási díja bruttó 3.095 Ft.
3 db 0,75 literes palack szállítása díja bruttó 3.875 Ft.
4-6 db 0,75 literes palack szállítási díja bruttó 4.315 Ft.
7-10 db 0,75 literes palack szállítási díja bruttó 4.845 Ft.
11-14 db 0,75 literes palack szállítási díja bruttó 5.870 Ft.

Minimum bruttó25.000 Ft-os rendelés esetén az egész ország területén díjmentesen kiszállítjuk, eljuttatjuk a megrendelést.

Ettől eltérő mennyiség vagy érték esetén egyedi ajánlatot adunk a kiszállításra.
Veszprém, Fejér , Komárom, Pest megyék és Budapesten területén telefonon egyeztetünk megrendelőinkkel a legkedvezőbb szállítási megoldásról.


Szavatosság és jótállás

Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991.(IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. Az egyes termékekre vonatkozó szavatossági és jótállási feltételek tekintetében speciális rendelkezések találhatóak az egyes termékcsoportokra vonatkozó rendelkezések között, illetve az egyes termékek mellett. Az értékesített termékek minősége tekintetében Szolgáltató vállal szavatosságot a Magyar Polgári Törvénykönyv 306. és 307. §--ban és a 151/2003./IX.22/ sz. Kormányrendeletben foglaltak, illetőleg saját jótállási feltételei szerint.


Fogyasztót a jótállási jegy/számla alapján megillető jogok

Hibás teljesítés esetén Megrendelő - választása szerint - javítást vagy cserét kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek egy másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget. Ha Megrendelő a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül jelentkezik csereigényével, és a jelzett hiba a termék rendeltetésszerű használatát egyértelműen akadályozza, akkor Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, és köteles a terméket kicserélni. A 3 napon belüli cseregarancia feltételei: termék fizikai sérülésmentessége, eredeti csomagolás sérülésmentes megléte, esetleges tartozékok megléte, számla (v. másolata) és a garancialevél megléte. Ha a bevizsgálás során a hibajelenség nem jelentkezik, a kereskedő (forgalmazó) nem kötelezhető a termék kicserélésére.
Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához speciális szakértelem szükséges, a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől kérhet szakvéleményezést. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat. Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget, és nem fogad el semmilyen szakvéleményt az általa forgalmazott termékek által más eszközökben okozott egyéb károkért! A forgalmazó nem vállal kártérítési kötelezettséget a termék meghibásodása miatt bekövetkezett elmaradt üzleti haszonért vagy anyagi kárért!


Elállás joga

A szerződéstől az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül Megrendelő indokolás nélkül elállhat. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket. Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha a terméket már használatba vette a Megrendelő, Szolgáltató nem köteles visszavenni azt. Az átvételi elismervényt csak akkor írja alá, ha a csomagot tételesen ellenőrizte, mert az átvétel utáni hiányosságokra vonatkozó reklamációkat forgalmazónak nem áll módjában elfogadni.

 
hordók